Ansatte

Administrasjon
Bilde av Ola T. Gjørtz

Ola T. Gjørtz

administrerende direktør
otg@mollereiendom.no
+47 93 03 33 22
Bilde av Thomas Sletten

Thomas Sletten

investeringsdirektør
ts@mollereiendom.no
+47 98 21 87 97
Bilde av Jakob Krupka

Jakob Krupka

direktør forretningsutvikling
jk@mollereiendom.no
+47 45 08 72 02
Bilde av Odin Gjørtz

Odin Gjørtz

analytiker
odg@mollereiendom.no
+47 97 69 99 80
Marked
Bilde av Mette Arntzen Bjerke

Mette Arntzen Bjerke

markedssjef
mab@mollereiendom.no
+47 97 97 50 51
Bilde av Pål Bøe

Pål Bøe

markedsdirektør
pb@mollereiendom.no
+47 98 05 50 15
Drift

Bilde av Ken Pedersen

Ken Pedersen

teknisk forvalter
kep@mollereiendom.no
+47 47 36 33 50
Bilde av Finn Jacobsen

Finn Jacobsen

driftsleder
fj@mollereiendom.no
+47 90 97 12 62
Bilde av Kent Lövestedt

Kent Lövestedt

eiendomssjef Sverige
kl@mollereiendom.no
+46 70 62 04 422
Bilde av Kyrre Borgen

Kyrre Borgen

driftsleder
kyb@mollereiendom.no
+47 90 87 18 92
Bilde av Marius Nilsen

Marius Nilsen

driftsleder
mn@mollereiendom.no
+47 95 80 51 71
Bilde av Øyvind Hartveit

Øyvind Hartveit

driftsdirektør
oh@mollereiendom.no
+47 91 11 62 64
Bilde av Volker-Michael Mika

Volker-Michael Mika

senior vaktmester
mika@mollereiendom.no
+47 95 85 13 14
Økonomi / Finans

Bilde av Dagny Stensgård Wik

Dagny Stensgård Wik

finansdirektør
dsw@mollereiendom.no
+47 95 06 58 85
Bilde av Doan Uy Lam

Doan Uy Lam

controller
dul@mollereiendom.no
+47 45 48 55 03
Bilde av Eirin Ljåstad

Eirin Ljåstad

økonomisjef
el@mollereiendom.no
+47 93 83 92 86
Bilde av Margareta Beck

Margareta Beck

eiendomsforvalter
mb@mollereiendom.no
+47 93 48 03 55
Bilde av Miriam Bjørgås

Miriam Bjørgås

controller
msb@mollereiendom.no
+ 47 98 63 64 96
Bilde av Ole Fredrik Baadshaug

Ole Fredrik Baadshaug

finanssjef
ofb@mollereiendom.no
+47 41 47 97 89
Bilde av Tone Melgård

Tone Melgård

controller (i permisjon)
tm@mollereiendom.no
+47 41 63 03 98
Prosjekt

Bilde av Bjørn Glemmestad

Bjørn Glemmestad

prosjektdirektør
bjg@mollereiendom.no
+47 95 02 18 21
Bilde av Erik Gausen

Erik Gausen

prosjektleder
eg@mollereiendom.no
+47 97 60 88 32
Bilde av Knut Aleksander Næss

Knut Aleksander Næss

prosjektleder
kan@mollereiendom.no
+47 48 09 51 44
Bilde av Sindre Kornrud

Sindre Kornrud

prosjektleder
sk@mollereiendom.no
+47 91 84 32 20