Vi eier, forvalter og utvikler

Kompetent og miljøbevisst

Møller Eiendom er en ambisiøs og miljøbevisst eiendomsaktør, som bygger for neste generasjon. Vi vil investere i bygg med høy teknisk og innholdsmessig verdi og bidra betydelig innenfor utvikling av nye og attraktive byområder. Vår kompetente organisasjon skal bygge videre på dette viktige leddet i Møllerfamiliens langsiktige investeringsstrategi, gjerne i samarbeid med andre eiendomsmiljøer.

En familie med historie

Vårt fundament ligger i en portefølje med bileiendommer benyttet av Møller Bil i Norge, Sverige og Baltikum. Per i dag utgjør disse eiendommene i underkant av halvparten av våre eiendomsverdier på ca 6 milliarder kroner. Ambisjonen er å øke porteføljeverdien til 10 milliarder innen 2020. Vi skal i årene framover ta initiativ til å kjøpe og utvikle en rekke sentrale eiendommer, som vil bli lagt merke til for sine tidsriktige løsninger og for sine områdekvaliteter.

Møller er mer enn bil

Vi viser omtanke for våre kunder og leietakere, men også for nærmiljøet. I tillegg til fremtidsrettet design og funksjon skal våre eiendommer være effektivt driftet og vedlikeholdt, og området rundt dem skal være velstelt og ryddig. Våre leietakere og naboer skal trives i gode omgivelser.

Slik ønsker vi på alle måter å bidra til utviklingen av en bedre by.

Her finner du oss

Bygdøy allé 4
Postboks 6671 Etterstad
0609 Oslo

+47 24 03 33 00
post@mollereiendom.no

Oversikt ansatte

Styret Møller Eiendom

Øyvind Schage Førde (styreleder)
Harald Møller
Jon Morten Møller
Leif Edgar Johansen
Odd Arild Nyholt
Peter Groth
Roar Sandnes
Årsrapport 2015

Selge eiendom?

Selge eiendom?

Vi er kontinuerlig på jakt etter nye investeringsmuligheter, gjerne større eiendommer med utviklingspotensial, beliggende ved kollektivknutepunkter i Oslo-området. Kontakt Thomas.

Utleie

Utleie

Vi har alltid en rekke pågående prosjekter på søk etter leietakere. Ta kontakt med Pål dersom din bedrift har behov for nye arealer!