Vi fornyer oss på flere måter

Bilde Bygdøy alle 4Bygdøy alle 4

I slutten av august 2015 flyttet vi til Bygdøy allé 4 og utad vil vi heretter bruke kortformen Møller Eiendom om vår virksomhet.

Det nye navnet er et uttrykk for omstruktureringen av konsernet som skjedde i 2014, hvor eiendomsvirksomheten ble skilt ut fra MøllerGruppen som et eget konsern under Møllerfamiliens morselskap Aars.

MøllerGruppen er Nordens største bilkonsern, og omsatte i 2014 for over 20 milliarder kroner. Som vår største leietaker vil de fortsette å utgjøre et sentralt virksomhetsområde for Møller Eiendom.

Vi beholder postadressen for alle våre selskaper, men morselskapet MøllerGruppen Eiendom AS (Org. 997 077 857) endrer navn til Møller Eiendom Holding AS. Det er ingen endringer for noen av datterselskapene.

Den nye grafiske profilen er en tydeliggjøring av denne endringen, samt om våre fornyede ambisjoner om vekst i eiendomsporteføljen utenom bileiendommene.

Bygdøy allé 4 er tegnet av Magnus Poulsson – mest kjent for Oslo rådhus, Bærum rådhus og Telegrafbygningen i Oslo – og oppført i 1921 som kontor for forsikringsselskapet Fram. Stiluttrykket beskrives som «nordisk nybarokk med et anstrøk av Poulsson-gotikk». Bygget har nylig vært gjennom en total renovering, og fremstår som et tipp topp moderne kontorbygg, preget av rike materielle og arkitektoniske kvaliteter.

Nettstedikon_MollerEiendom