Bygdøy allé 4

Fram-gården ble opprinnelig oppført i 1921 for livsforsikringsselskapet Fram, etter tegninger av rådhusarkitekt Magnus Poulsson. Bygningens “byvilla”-preg er en arkitektonisk styrke og det var en forutsetning for videreutviklingen at bygget skulle fremstå slik det var tenkt og planlagt.

I 2016 var bygget finalist til Oslo bys arkitekturpris og fikk hederlig omtale. Juryen sa blant annet at «Arkitekt og byggherre har på en svært tilfredsstillende måte vist at et eldre historisk bygg kan transformeres til å møte moderne standard og krav. Bygningen er et meget interessant forbildeprosjekt for tilsvarende rehabiliteringer».

Det rikt ornamenterte inngangspartiet er beholdt i sin opprinnelig utforming. Selve inngangsdøren er restaurert og oppgradert til dagens standard og over inngangen vokter fortsatt sagnfiguren og dragedreperen Sigurd Fåvnesbane. Den store hagen er aktivert som en attraktiv og frodig rekreasjonsplass for byggets brukere.

Bygget er utviklet som hovedkontor for flere av Møllerfamiliens selskaper og rommer ca. 60-70 arbeidsplasser, en rekke møterom og en stor kantine/sosial sone med eget kjøkken.

Det nye grepet består i det vesentlige av et djervt vertikalt snitt gjennom alle 5 etasjer slik man beholder byggets konstruktive “ryggrad” og slipper mest mulig lys ned, gjennom re-etablering av store overlys. Dette har gitt dagslyset en helt annen tilstedeværelse i bygget, noe som gir både den opprinnelige og den tilførte materialpaletten godt spillerom.

Det nye interiøret gjør utstrakt bruk av glass i skillevegger og rekkverk, slik at lyset slipper til overalt. Gamle lamper er restaurert med ny teknisk innmat, og ny belysning er integrert i bakke og gulv. På veggene henger en unik fotosamling av norske og internasjonal fotografer. Noe som gjør dette til et verdifullt bygg, på alle tenkelige måter.

Energimessig er transformasjon av hundre år gamle bygg en utfordring, så også i dette steinbygget. Ved hjelp av nye tekniske anlegg med varmegjenvinning og tilkobling til fjernvarme, samt nye vinduer og utvendig solavskjerming er huset optimalisert for lavest mulig forbruk etter dagens standard.

 

Nøkkelinfo
  •  Adresse: Bygdøy allé 4
  •  Funksjon/bruk: Kontor
  •  Arkitekt: Magnus Poulsson (1921)/Hille Strandskogen Arkitekter AS (2015)
  •  Byggherre: Møller Eiendom Holding AS
  •  Areal: 3276m² BTA
  •  Hederlig omtale, Oslo bys arkitekturpris 2016
Center map
Traffic
Bicycling
Transit
Åpne kart i nytt vindu
Kontakt

Pål Bøe

markedsdirektør

pb@mollereiendom.no
+47 98 05 50 15