Møller Eiendom har ansvaret for drift og forvaltning av hele vår portefølje i Norge, Sverige og Baltikum.

Driftsavdelingen følger opp

  • Våre leietakere
  • Eiendommens vedlikehold
  • Leietakers vedlikeholdsplikt
  • Alle lovpålagte krav innenfor bl.a. brann og internkontroll
  • Nødvendig tilsyn av tekniske anlegg
  • Rydding og renhold utvendig og innvendig
  • Snørydding, feiing, istapper, snø på tak, forsikring, etc

Grønn Byggallianse

Møller Eiendom er medlem i Grønn Byggallianse som er en sammenslutning av de fleste store eiendomsselskapene i Norge. Her kan vi få tilgang til kompetanse og nettverk for å lettere kunne implementere miljøarbeidet i vår eiendomsdrift.

Digitalt vedlikeholdssystem

I vår driftsoppfølging benytter vi et web-basert system der vi har tilgjengelig alt av servicerapporter, tilstandsrapporter, tegninger, brann-dokumentasjon, FDV-dokumentasjon, bilder, etc. slik at dette lett kan finnes av både driftspersonell så vel som leietakere. I dette systemet rapporteres også periodisk tilsyn og vedlikehold gjennom våre sjekklister.

Kontaktpersoner Drift

Bilde av Øyvind Hartveit

Øyvind Hartveit

driftsdirektør
oh@mollereiendom.no
+47 91 11 62 64
Bilde av Kent Lövestedt

Kent Lövestedt

eiendomssjef Sverige
kl@mollereiendom.no
+46 70 62 04 422
Bilde av Ken Pedersen

Ken Pedersen

teknisk forvalter
kep@mollereiendom.no
+47 47 36 33 50
Bilde av Cathrine Gram

Cathrine Gram

eiendomssjef
cg@mollereiendom.no
+47 95 80 58 82
Bilde av Finn Jacobsen

Finn Jacobsen

driftsleder
fj@mollereiendom.no
+47 90 97 12 62
Bilde av Kyrre Borgen

Kyrre Borgen

driftsleder
kyb@mollereiendom.no
+47 90 87 18 92
Bilde av Marius Nilsen

Marius Nilsen

driftsleder
mn@mollereiendom.no
+47 95 80 51 71
Bilde av Vidar Rudolfsen

Vidar Rudolfsen

driftsleder
vr@mollereiendom.no
+47 48 02 92 12
Bilde av Volker-Michael Mika

Volker-Michael Mika

senior vaktmester
mika@mollereiendom.no
+47 95 85 13 14
Bilde av Erik Borgen

Erik Borgen

teknisk forvalter
eb@mollereiendom.no
+47 46 81 81 46
Bilde av Kenneth Bredesen

Kenneth Bredesen

driftsleder
kb@mollereiendom.no
+47 48 09 46 30

Fakturaspørsmål?

Fakturaspørsmål?

Har du spørsmål om mottatt husleie- eller felleskostfaktura kan du kontakte Margareta.