Vi eier, forvalter og utvikler

HØYE AMBISJONER FOR VERDISKAPING

For Møller Eiendom handler djervhet om å være trofast mot våre høye ambisjoner for vekst og verdiskaping. I løpet av få år har vi mer enn fordoblet porteføljen. Bileiendom er en viktig del av vår virksomhet, men fremtidig vekst skjer hovedsakelig gjennom kjøp og utvikling av sentrale eiendommer innen andre segmenter. Vi vil utvikle knutepunkter der flere generasjoner virker, bor og lever i gode omgivelser.

UTVIKLER FREMTIDENS BYGG OG BYOMRÅDER

Møller Eiendom skal eie og utvikle fremtidens eiendomskonsepter. Vi drives av djerve ambisjoner og utnytter vår finansielle styrke, erfaring og engasjement til å utvikle gode bygg og byområder.

Vi er alltid på jakt etter de riktige eiendommene som har et potensiale vi kan utvikle og realisere.

ET SOLID EIERSKAP FOR VEKST

Møller Eiendom eies av familieselskapet Aars AS, og ble skilt ut som egen virksomhet fra MøllerGruppen i 2014. Møller Eiendom har store ambisjoner for vekst, og målet er en porteføljeverdi på 15 milliarder kroner innen 2025. Veksten skjer hovedsakelig gjennom kjøp og utvikling av sentrale eiendommer.

BYGGET PÅ SOLIDE VERDIER

Vi deler vår søsterbedrift Møller Mobility Group sine grunnverdier; åpen og ærlig, initiativrik, omtenksom og tydelig. Verdigrunnlaget inspirerer oss til å være en pådriver for bærekraftig eiendomsutvikling. Slik utvikler vi verdier for leietakere, samfunnet og våre eiere.

Vårt motto som er nedarvet fra selskapets grunnlegger er bærebjelken i våre etiske retningslinjer: «Man skal holde sin sti ren». Et solid og langsiktig familie-eierskap, der medarbeiderne også er eiere, er et viktig premiss for Møller Eiendoms ambisjoner. Effektiv drift og vedlikehold, fremtidsrettet design og omtanke for miljøet kjennetegner vår virksomhet.

Her finner du oss

Bygdøy allé 4
Postboks 6671 Etterstad
0609 Oslo

+47 24 03 33 00
post@mollereiendom.no

Styret Møller Eiendom

Harald Møller (styreleder)
Øyvind Schage Førde
Jon Morten Møller
Leif Edgar Johansen
Odd Arild Nyholt
Peter Groth
Roar Sandnes
Sigurd Haavik
Årsrapport 2018Årsrapport 2017

Selge eiendom?

Selge eiendom?

Vi er kontinuerlig på jakt etter nye investeringsmuligheter, gjerne større eiendommer med utviklingspotensial, beliggende ved kollektivknutepunkter i Oslo-området. Kontakt Thomas.

Utleie

Utleie

Vi har alltid en rekke pågående prosjekter på søk etter leietakere. Ta kontakt med Pål dersom din bedrift har behov for nye arealer!