Vi eier, forvalter og utvikler

HØYE AMBISJONER FOR VERDISKAPING

For Møller Eiendom handler djervhet om å være trofast mot våre høye ambisjoner for vekst og verdiskaping. I løpet av få år har vi mer enn fordoblet porteføljen.

Møller Eiendom har store ambisjoner for vekst, og målet er en porteføljeverdi på 15 milliarder kroner innen 2025. Veksten skjer hovedsakelig gjennom kjøp og utvikling av sentrale eiendommer.

UTVIKLER FREMTIDENS BYGG OG BYOMRÅDER

Møller Eiendom skal eie og utvikle fremtidens eiendomskonsepter. Vi drives av djerve ambisjoner og utnytter vår finansielle styrke, erfaring og engasjement til å utvikle gode bygg og byområder.

Bileiendom er en viktig del av vår virksomhet, men fremtidig vekst skjer hovedsakelig gjennom kjøp og utvikling av sentrale eiendommer innen andre segmenter. Vi vil utvikle knutepunkter der flere generasjoner virker, bor og lever i gode omgivelser. Målsettingen i konsernets vedtatte strategi er å bygge opp en betydelig portefølje av næringseiendom også utenom bilrelaterte bygg, som skal bidra til langsiktig verdiskapning.

Vi er alltid på jakt etter de riktige eiendommene som har et potensiale vi kan utvikle og realisere.

ET SOLID EIERSKAP FOR VEKST

Konsernet eies av familieselskapet Aars AS, og Møller Eiendom ble skilt ut som egen virksomhet fra Møller Mobility Group i 2014.

Våre fremste konkurransefortrinn er vår soliditet, våre finansielle muskler og en langsiktig investeringshorisont. Samtidig er vi en fleksibel og lettbent organisasjon med mulighet for raske beslutninger. Det betyr at vi ikke må gjøre som alle andre.

Vi bruker vår evne til å være ambisiøse og nytenkende i arbeidet med å skape fremtidens eiendomskonsepter, vi vektlegge god arkitektur og vi søker å berike nabolagene rundt våre prosjekt med attraktive og nyskapende tilbud. Vi utnytter samspillet med vår søstervirksomhet Møller Mobility Group for å sikre gode mobilitetskonsepter til eiendommene våre og vi har et engasjement for en mer klimavennlig eiendomsbransje, noe vi omtaler i detalj i vår årlige bærekraftsrapport.

BYGGET PÅ SOLIDE VERDIER

Vi deler vår søsterbedrift Møller Mobility Group sine grunnverdier; åpen og ærlig, initiativrik, omtenksom og tydelig. Verdigrunnlaget inspirerer oss til å være en pådriver for bærekraftig eiendomsutvikling. Slik utvikler vi verdier for leietakere, samfunnet og våre eiere.

Vårt motto, som er nedarvet fra selskapets grunnlegger, er bærebjelken i våre etiske retningslinjer: «Man skal holde sin sti ren». Et solid og langsiktig familie-eierskap, der medarbeiderne også er eiere, er et viktig premiss for Møller Eiendoms ambisjoner. Effektiv drift og vedlikehold, fremtidsrettet design og omtanke for miljøet kjennetegner vår virksomhet.

DET SKAL MERKES AT DET ER OSS

Vår nye Brand Book beskriver hvordan Møller Eiendom jobber og ønsker å fremstå. Den skal engasjere våre ansatte og forklare våre nære forbindelser hvem vi er, slik at alle kjenner oss bedre.

Les her:

Brand Book
Center map
Traffic
Bicycling
Transit

Nøkkelinformasjon

 • Etableringsår: 1995
 • Eier: Aars AS (Møller-familiens holdingselskap eier Møller Mobility Group (Bil), Katalysator (Investeringer) og Møller Eiendom)
 • Antall ansatte: 33
 • Omsetning: MNOK 400
 • Porteføljeverdi: MNOK 13.000
 • Leieinntekter: MNOK 500
 • 100 eiendommer i Norge, Sverige og Baltikum.
 • 465.000 kvm bygg.
 • Investeringssegment(er): Utviklingsprosjekter ved knutepunkter, Kontor, Lager/Logistikk, Handel, Bolig
 • Hovedkontor: Bygdøy Alle 4, Oslo
 • Direktør: Andreas Jul Røsjø

Styret Møller Eiendom

Harald Møller (styreleder)
Øyvind Schage Førde
Jon Morten Møller
Leif Edgar Johansen
Odd Arild Nyholt
Peter Groth
Roar Sandnes
Årsrapport 2019Årsrapport 2018Årsrapport 2017

Selge eiendom?

Selge eiendom?

Vi er kontinuerlig på jakt etter nye investeringsmuligheter, gjerne større eiendommer med utviklingspotensial, beliggende ved kollektivknutepunkter i Oslo-området. Kontakt Thomas.

Utleie

Utleie

Vi har alltid en rekke pågående prosjekter på søk etter leietakere. Ta kontakt med Pål dersom din bedrift har behov for nye arealer!