Digerneset Næringspark

Digerneset Næringspark er fremtidens knutepunkt i Møre og Romsdal. Det 400 daa store område er regulert til forretning og logistikk. Digerneskrysset ligger strategisk godt plassert i forhold til vedtatte og fremtidige veiprosjekter i regionen. Møreaksen , ny fergefri E39 og det mulig fremtidige Storfjordsambandet vil passere Digerneset.

Området består av ferdig utviklet eiendomsmasse på ca 25.000m2 for aktører som Posten/Bring, Maxbo, Rema 1000, Tesla, Circle K og Sparkjøp. I tillegg er det et videre utbyggingspotensiale på ca 120.000m2.

Det er lagt ned store ressurser i å planere og klargjøre tomtene. Derfor kan vi tilby handels og logistikkeiendommer med en leveringstid på under ett år fra kontraktsinngåelse.

Digerneset Næringspark utvikles i samarbeid med Wenaas Kapital AS.

Les mer om Digerneset Næringspark her.

Nøkkelinfo

Byggeår: 2012-2015

Utbyggingspotensiale: 120.000m2

Areal tomt: 400.000m2

Aktører: Posten/Bring, Maxbo, Rema 1000, Tesla, Circle K og Sparkjøp.

 

Center map
Traffic
Bicycling
Transit
Åpne kart i nytt vindu
Kontakt

Thomas Sletten

investeringsdirektør

ts@mollereiendom.no
+47 98 21 87 97