Marienlyst

Oslos neste byutviklingsprosjekt

Det er sjelden det dukker opp muligheter til å transformere så sentrale og viktige eiendommer som NRK sitt ikoniske hovedkontor på Marienlyst. Derfor begynte Møller Eiendom tidlig å jobbe med hvordan vi kunne se for oss en fremtidig byutviklingen av området dersom vi skulle vinne frem i det forestående salget.

Vi allierte oss med kompetansemiljøet fra Norges miljø- og biovitenskapelige universitet på Ås og musikkinstituttet Barratt-Due i forbindelse med lanseringen av vårt konsept for utvikling.

Det skisserte byutviklingsprosjektet bygger på å fylle området med dyr og musikk, for så å sette sammen en unik blanding av boliger, seniorleiligheter, barnehage, hotell og næring, som alle sirkler rundt et felles konsept for å oppnå et sted der trivsel og folkehelse er utgangspunktet for planleggingen – og at det brukes dokumenterte metoder for å oppnå dette.

Den fredede delen av NRKs bebyggelse, som f.eks. Store Studio, vil få den beste gjenbruken ved å fylles med Barratt-Dues musikkvirksomhet, og dermed bli et utrolig godt tilskudd til den nye bydelen, med bl.a. nabolagskonserter og musikkundervisning. NRKs og KORKs kulturarv vil på denne måten bli videreført i ny forkledning og dyrket videre.

Den tverrfaglige gruppen jobbet i forkant med å kvalitetssikre og foredle ideen som ivaretar hensynet bak fredningsvedtaket av NRK – samtidig som det skal skapes en innovativ bydel der folkehelse gjennom dyr, musikk og arkitektur veier tyngre enn sensorteknologi og selvkjørende busser. Møller Eiendom mener videre at det er en styrke å beholde en fornuftig variasjon mellom bolig og næring, for å sikre aktivitet og sirkulasjon på området gjennom hele dagen.

Se også Aftenpostens sak i forbindelse med lanseringen:

https://www.aftenposten.no/osloby/i/wEzy1A/Vil-lage-besoksgard-med-dyr-og-flytte-Barratt-Due-musikkinstitutt-inn-pa-Marienlyst

 

 

 

Nøkkelinfo

Marienlyst

Kontakt

Jakob Krupka

direktør forretningsutvikling

jk@mollereiendom.no
+47 45 08 72 02