Nedre Valle

Ambisjonen til Møller Eiendom, Code Arkitektur og Grindaker Landskapsarkitekter har vært å utarbeide et spesielt boligprosjekt som tar med seg Ensjøs industrihistorie i både utforming og materialbruk, men også underbygger kommunens nylig vedtatte arkitekturpolitikk med dens vektlegging av stedsidentitet, variasjon, fortetting med kvalitet, tidsdybde, trygghet, miljø og sosial bærekraft.

Tomtens beliggenhet på toppen av Ensjø – og i krysset mellom ferdselsårene Grenseveien/Gladengveien vil gjøre prosjektet synlig i bybildet, og vi bruker muligheten til å foreslå en unik egenart og forhåpentligvis et forbildeprosjekt i området. Bebyggelsen samler et stort kvartal med et særdeles sjenerøst og grønt indre gårdsrom. Gårdsrommet er tenkt som en park, stor nok til å romme store furutrær, et tjern, ulike (intim)soner og veldig gode solforhold.

Den utvendige karakteren skal fremstå som urban, beskyttende og industriell, mens innsiden av prosjektet skal fremstå som myk med fokus på god bokvalitet – og hageanlegget som skal gi beboere og besøkende en egen parkopplevelse. Gårdsrommet blir på nesten 5 mål(!). Det legges opp til nye torg- og møteplasser i krysset Gladengveien og Grenseveien, i kombinasjon med publikumsrettede aktiviteter både i den eksisterende bilhallen og ellers på bakkeplan mot omgivelsene. Dette for å sikre bymessig struktur og inviterende fasader. Vi ønsker å videreføre og fysisk beramme de historiske trekkene ved industribyen med dens buer og materialspråk, ikke minst lagerhallen vi ønsker å bevare og integrere i prosjektet.

Forslaget, med navnet Nedre Valle, er inspirert av industrihistorien på Ensjø/Hovinbyen; av Oslos storkvartaler med interne store og grønne gårdsrom – og fortolket til et høymoderne boligkompleks med ca 270 boliger og noen flotter næringsarealer.

Prosjektet henger sammen med prinsippene for vår arkitekturvisjon «Hundreårsarkitektur» der vi ønsker å bygge fremtidens kulturminner fremfor dagens glansbilder.

Nøkkelinfo

Adresse: Grenseveien 65-67

Arkitekt: CODE Arkitektur og Grindaker Landskapsarkitekter

Bolig: 270 leiligheter

Næringsarealer: ca. xxx kvm

Byggestart: 202X

Center map
Traffic
Bicycling
Transit
Åpne kart i nytt vindu
Kontakt

Jakob Krupka

direktør forretningsutvikling

jk@mollereiendom.no
+47 45 08 72 02